Shuroot As-Salaat wa Arkaanaha wa Waajabaataha along with the book Adaab Al-Mashee Ilaa As-Salaat are two wonderful books written by our Imaam the Reviver Muhammad Ibn Abdul Wahhab (Rahimahullaah) explained by the Illustrious Shaykh 'Abdul Muhsin bin Muhammad Al-'Abbaad Al-Badr Printed by Darul Athaar on yellow paper 292 pages.

Shuroot as-Salaat شرح شروط الصلاة

SKU : 9776211429
5,00$Prix
  • شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها يليه شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة