Explanation of Muqqaddimah at-Tafseer by Shaykh al-Islaam ibn Taymiyyah Explained by ash-Shaykh al-Allaamah Muhammad Saalih al-Uthaymeen (Rahimahullaah ta'alaa). Printed on yellow paper 167 pages

Sharh Muqaddimah at-Tafseer شرح مقدمة التفسير

SKU : 978603803686
5,00$Prix