Mufradaat Alfaadhul Qar'an by Al-Allaamah Ar-Raaghib Al-Asfahanee Tahqeeq by Safwaan 'Adnaan Raaooree Published in One Huge Volume by Darul Qalam (Syria) 1008 is a dictionary of words found in the Qur'an. 

Mufradaat Alfaadhul Qar'an مفردات ألفاظ القران

SKU : 9789933290139
35,00$Prix
  • عنوان الكتاب: مفردات ألفاظ القرآن
    المؤلف: العلامة الراغب الأصفهاني

    المحقق: صفوان عدنان راووري
    الناشر: دار القلم
    عددالأجزاء: 1